Exxes

Waarschijnlijk kent u Breedband in Bedrijf primair als onafhankelijk adviseur van bedrijven en instellingen die meer sturing willen geven aan de ICT binnen hun organisatie. Bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in uitgaven en de mogelijkheden tot kostenreductie en een efficiënter bedrijfsproces. Of door een inventarisatie en optimalisatie van datalijnen; advies over opslag en veiligheid van data of de integratie van telefonie met andere informatie- en communicatiesystemen voor een betere bereikbaarheid. Maar ook als er (daarna) invulling wordt gegeven aan bijvoorbeeld een inkooptraject of leveranciersselectie kunt u bouwen op de kennis en ervaring van onze adviseurs.

Implementatie en support

Veel van onze relaties hebben in het verleden aangegeven eveneens prijs te stellen op een actieve betrokkenheid van Breedband in Bedrijf in de fase na advies, selectie en contractvorming. Om zo ook de kwaliteit van het implementatieproces van nieuwe toepassingen en de support ervan te borgen. Eind 2014 heeft dit geleid tot de oprichting van de organisatie Exxes, waarin Breedband in Bedrijf en door ons zorgvuldig geselecteerde partijen op het gebied van ICT-installatie, beheer en support participeren. Exxes biedt u tijdens en na de implementatie van nieuwe ICT-toepassingen het gemak van één aanspreekpunt en de zekerheid van de beste dienstverlening.

Meer informatie vindt u op de website van Exxes.