Glasvezel: de levensader van Nordwin College

Glasvezel: de levensader van Nordwin College

Nordwin College wordt ook wel de groenste school van Nederland genoemd. Met in totaal 6 locaties in Friesland is het een opleidingscentrum voor zo’n 3800 VMBO-groen leerlingen en MBO studenten. De school is met name gericht op ‘groene’ opleidingen: dierverzorging, bloemsierkunst, groene techniek, voeding en gezondheid, natuur en recreatie, veehouderij en akkerbouw. Daarnaast biedt Nordwin College MBO Life Sciences aan. Dit is een samenwerkingsverband tussen deze school en Friesland College.

Nordwin College richt zich op duurzame, technische en innovatieve ICT-oplossingen. Rob Smit is hoofd ICT op alle locaties. Al sinds 2005 is adviseur Herman Oortmann nauw betrokken bij Nordwin College. “Naast dat we een groene school zijn, is het voor ons ook belangrijk dat we met de tijd meegaan wat ICT betreft. Breedband in Bedrijf is hierbij een belangrijke partij. Wanneer we wijzigingen willen aanbrengen in de ICT infrastructuur, schakelen we altijd Herman in. Hij kijkt hoe dit voor ons op de voordeligste manier kan, zonder in te leveren op de kwaliteit.”

Studeren in de cloud
“We maken gebruik van een groot aantal cloud-oplossingen, zoals N@Tschool”, vertelt Smit. “Hier kunnen leerlingen en studenten alle informatie, studiegidsen en lesmaterialen vinden die zij nodig hebben. Ook wordt er een digitaal portfolio bijgehouden waarin alle afgeronde toetsen, projecten en opdrachten gedocumenteerd zijn. N@Tschool loopt naadloos over in Microsoft Sharepoint, een andere cloudoplossing. Hiermee kunnen leerlingen en studenten met elkaar samenwerken aan documenten en opdrachten inleveren.”

Nordwin_CollegeTechnische levensader
Smit: “Naast de clouddiensten voor de leerlingen en studenten maken we ook gebruik van een leerlingvolgsysteem en een online programma voor de financiële administratie. Doordat we zoveel in de cloud werken, is onze glasvezelverbinding zo’n beetje de levensader van de school geworden, technisch gezien tenminste. Een aantal van onze eerste klassen heeft sinds kort een iPad in bruikleen, die ze gedurende hun studie kan gebruiken. Het onderwijs zal alleen maar digitaler worden. We kunnen ons geen ICT storingen permitteren, het moet gewoon goed zijn en goed werken.”

Groen en duurzaam
In de filosofie van groen en duurzaam past ook het uitbesteden van de servers. “We hebben bijna geen servers meer op de schoollocaties staan, want al die servers produceren warmte en moeten gekoeld worden. De servers hebben we ondergebracht in een datacenter, ook wel colocatie genoemd. Hiermee zijn we geen beheerorganisatie meer, maar een regieorganisatie. We hebben de regie over de servers in eigen handen. En daarnaast hebben we altijd Breedband in Bedrijf achter de hand als goede raadgever en partner!”, aldus Rob Smit.

« Terug naar het overzicht

GERELATEERD