Security Scan brengt beveiligingsrisico's in beeld

Security Scan brengt beveiligingsrisico's in beeld

Aan het eind van de werkdag doet de laatste collega het licht uit, activeert het alarm en draait de deur op slot. Goed beveiligd, zult u denken. Helaas zijn deze maatregelen in de huidige informatiemaatschappij niet meer toereikend. Servers, personal computers en andere digitale apparatuur en toepassingen vormen namelijk steeds meer een toegang naar het hart van de organisatie. Met een deur die bij tal van bedrijven en instellingen wagenwijd openstaat. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week.

Dataveiligheid meer dan alleen techniek

Terwijl bedrijven en instellingen steeds verder digitaliseren en privacy een hot topic is, wordt informatiebeveiliging nog te vaak als een ICT-probleem gezien. Menig ICT manager wordt dan ook geconfronteerd met een gebrek aan draagvlak bij collega-managers en directie voor een beter beveiligingsbeleid. Dit komt vooral omdat de relevante security issues niet inzichtelijk zijn en de samenhang tussen mens, techniek en proces ontbreekt.

Menselijke en procesmatige aspecten

Om inzicht te geven in de security issues van een organisatie heeft Breedband in Bedrijf de Security Scan ontwikkeld. Daarbij wordt de informatieveiligheid vanuit diverse invalshoeken belicht, geanalyseerd en op een heldere wijze gepresenteerd aan de verschillende betrokkenen. De Security Scan kijkt verder dan alleen de technische maatregelen en betrekt nadrukkelijk de menselijke en procesmatige aspecten in de beoordeling van de digitale veiligheid van uw organisatie.

Onderdelen Security Scan

De Security Scan geeft inzicht in de volgende aspecten van het huidige ICT security niveau van uw organisatie:

  • Bedrijfscontinuïteit
  • Relevante aanvalsvlakken
  • Organisatorische maatregelen
  • Technische maatregelen
  • Medewerker awareness
  • Wet- en regelgeving
  • Aanbevolen vervolgstappen

Meldplicht Datalekken en de AVG

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Zowel bedrijven als overheden moeten direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt deze meldplicht nog verder aangescherpt. Geef datalekken geen kans en zorg dat u weet hoe het gesteld is met de dataveiligheid van uw organisatie. Maak vandaag nog een afspraak voor een ICT Security Scan.

Download meer informatie

Security Scan van Breedband in Bedrijf (pdf)

Richtsnoeren Meldplicht Datalekken (pdf)

Handreiking voor implementatie van detectie-oplossingen (pdf)

« Terug