Abonnement Functionaris voor de Gegevensbescherming

Abonnement Functionaris voor de Gegevensbescherming

Is het voor u niet duidelijk of uw organisatie de plicht heeft om per 25 mei 2018 een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen? Aarzelt u dan niet en vraag Breedband in Bedrijf om raad. Onze adviseur vertelt u desgewenst graag meer over de mogelijkheden om een functionaris voor de gegevensbescherming als service-abonnement op maat af te nemen.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vormt een versterking en uitbreiding van privacy rechten voor de burger. Voor bedrijven of instellingen die persoonsgegevens opslaan betekent de verordening meer verantwoordelijkheden. Ook kunnen zij verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Functionaris Gegevensbescherming verplicht

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming is een functionaris voor informatiebeveiliging verplicht in drie situaties: voor overheden en publieke organisaties, bij observatie, en in het geval van bijzondere persoonsgegevens. Deze drie situaties worden elders op onze website toegelicht. Wanneer onduidelijk is of u verplicht bent om een FG aan te stellen, moet u goed kunnen onderbouwen waarom u ervoor gekozen hebt om dat wel of niet te doen.

Wel een FG maar geen nieuwe medewerker

Voor bedrijven en instellingen die vanaf 25 mei 2018 in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen heeft Breedband in Bedrijf een aantrekkelijke oplossing. Waarmee uw organisatie volledig aan de AVG voldoet zonder dat u hiervoor een nieuwe medewerker in dienst hoeft te nemen. Waarbij uw zorg volledig wordt weggenomen en u kunt vertrouwen op onze kennis en ervaring.

Service-abonnement Functionaris Gegevensbescherming

Met ons service-abonnement beschikt u voor een vast bedrag per maand over uw eigen informatiebeveiligingsfunctionaris die er voor zorgdraagt dat uw organisatie AVG-compliant wordt en ook blijft. Het voordeel van deze ‘externe’ functionaris is dat hij buiten de lijnorganisatie valt en zich volledig onafhankelijk van zijn taak kan kwijten. Ook hoeft u niet te investeren in het vergaren van kennis: de security officer van Breedband in Bedrijf brengt vanaf de eerste dag alle deskundigheid in, van processen tot procedures en technische aspecten.

Vermijd kans op boete vanwege AVG

Ons Service-abonnement Functionaris Gegevensbescherming biedt een praktische en financieel aantrekkelijke oplossing voor organisaties die in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Voor een vast maandbedrag verzekert u zich ervan dat uw bedrijf of instelling voldoet aan de eisen van de verordening. En voorkomt u de kans om een boete opgelegd te krijgen door de Autoriteit Persoonsgegevens, die kan oplopen tot 20 miljoen euro.

Vermijd risico’s en zorg dat u goed zit met een informatiebeveiligingsbeleid dat voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een oriënterend gesprek met een van de beveiligingsspecialisten van Breedband in Bedrijf.

Download meer informatie over FG, AVG en GDPR

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Partlement en de Raad inzake GDPR/AVG (pdf)

Guidelines on Data Protection Officers (DPO's) (pfd)

Richtlijnen voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG's) (pdf)

« Terug