Cybercrime: wie is de zwakste schakel?

Het onderwerp Cybercrime kreeg de afgelopen weken ontzettend veel aandacht in de media. Zembla besteedde er een uitzending aan en ook Opgelicht?! zond gister de laatste van een driedelige special over Cybercrime uit. Wat als uw bedrijf van binnenuit wordt gehacked en criminelen mee kunnen kijken in uw gevoelige bedrijfsdata?

4.000 datalekken sinds 1 januari

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn sinds 1 januari 2016 bijna 4.000 meldingen van datalekken binnengekomen. Het gaat vaak om menselijke fouten, maar ook om serieuze lekken met medische gegevens. Zoals toen onlangs de patiëntgegevens van een Zwols ziekenhuis zijn ontvreemd.

Datalek bij bijna helft Nederlandse gemeenten

Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht en moeten bedrijven en instanties aan de bel trekken als er inbreuk is gemaakt op persoonsgegevens van burgers. Vanaf de invoering van de meldplicht datalekken hebben 172 van de 390 Nederlandse gemeenten (44 procent) bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding gemaakt van een datalek.