Brinkman: ‘verslimmen’ van Nederland met glasvezel

Tijdens een bijeenkomst van het FttH Platform Nederland heeft Elco Brinkman overheid en bedrijfsleven opgeroepen te komen tot een gezamenlijk beleid om Nederland te ‘verslimmen'. Door een hoogwaardige glasvezelinfrastructuur en intelligente gebouwen in samenhang te ontwikkelen, geeft Nederland een ‘slimme' samenleving werkelijk vorm. Gedeputeerde van Overijssel, Carry Abbenhues, benadrukte dat er ook een publieke taak is om hoogwaardige glasvezelnetwerken uit te rollen.

Cybercrime treft bedrijven vaker en ernstiger

De omvang en de ernst van cybercrime op Nederlandse doelwitten neemt fors toe. ICT-waakhond Govcert ziet dit jaar al meer internetaanvallen dan in heel 2009. Govcert waarborgt de ICT-veiligheid van de rijksoverheid en bedrijven met een vitaal belang zoals energie- en watervoorziening. 'Waren er in heel 2009 150 ernstige incidenten, in de eerste vijf maanden van dit jaar zijn dat er al meer dan 170'.

Digitale economie is cruciaal voor economische groei

De Europese ICT-sector heeft in de periode 2004 tot 2007 600 miljard euro bijgedragen aan de Europese economie. Dat schrijft de Europese Commissie in een rapport over digitale concurrentie. Volgens eurocommissaris Neelie Kroes komt de helft van de productiviteitsgroei de afgelopen vijftien jaar door de inzet van ICT.

Voor je het weet, ligt je kennis op straat

In de maand mei is het 65 jaar geleden dat Nederland door de geallieerden werd bevrijd van de Duitse bezetting. Het kraken van de zogeheten "Enigma-codes" door de Britse inlichtingendienst heeft een belangrijke rol gespeeld in het verloop van de Tweede Wereldoorlog. De ontcijfering van de gecodeerde Duitse berichten bleek namelijk een goudmijn van informatie over de oorlogsmachine van de nazi's op te leveren en is uiteindelijk doorslaggevend geweest voor geallieerde successen zoals de landing in Normandië.

Limburg trekt aan de juiste FTTH touwtjes

De technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken is een samenwerkingsverband dat sinds 2004 bestaat. Het heeft als doelstelling uit te groeien tot een absolute top-technologieregio in Europees- en mondiaal verband. Op glasvezelgebied timmert het flink aan de weg en de provincie Limburg wil daarin mee. Inmiddels vallen er steeds meer puzzelstukjes op hun plaats.

Noorden gaat mee op de digitale boot

Het supersnelle glasvezelnetwerk verovert in snel tempo Nederland. Steeds meer bedrijven nemen afscheid van ADSL- en ouderwetse telefoonlijn en stappen over op ‘glasvezel' voor communicatie en automatisering. Met een vrijwel onbeperkte capaciteit en hoge betrouwbaarheid leent glasvezel zich voor zakelijke toepassingen die met de huidige verbindingen niet of nauwelijks mogelijk zijn. Dat met glasvezel vervolgens vaak ook nog een kostenbesparing in de bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd, is mooi genomen.

Kroes: alle Europeanen op breedband in 2013

Neelie Kroes wil in haar nieuwe baan als EU-commissaris voor Digitale Agenda vooral inzetten op de aanleg van snel internet in de hele Europese Unie. Doel is dat alle Europeanen in 2013 toegang hebben tot breedband internet. Kroes heeft dat geantwoord op schriftelijke vragen van Europarlementsleden, vooruitlopend op een hoorzitting over haar geschiktheid volgende week donderdag.