4.000 datalekken sinds 1 januari

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn sinds 1 januari 2016 bijna 4.000 meldingen van datalekken binnengekomen. Het gaat vaak om menselijke fouten, maar ook om serieuze lekken met medische gegevens. Zoals toen onlangs de patiëntgegevens van een Zwols ziekenhuis zijn ontvreemd.

Amsterdam telt meeste zombie computers

In Nederland is één op de 3389 computers geïnfecteerd door een virus waardoor het kan worden ingezet in een zogeheten botnet. Amsterdam kent de meeste 'zombies', zoals geïnfecteerde computers worden genoemd, gevolgd door Utrecht, Amersfoort, Naaldwijk en Rotterdam.

Nederlanders niet voorbereid op cybercrime

Een meerderheid van de Nederlandse computergebruikers maakt zich weinig zorgen over digitale veiligheid en schat de kans om slachtoffer te worden van de grootste dreigingen op internet, zoals ransomware, phishing en malafide advertenties veel lager in dan werkelijk het geval is.

Datalek bij bijna helft Nederlandse gemeenten

Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht en moeten bedrijven en instanties aan de bel trekken als er inbreuk is gemaakt op persoonsgegevens van burgers. Vanaf de invoering van de meldplicht datalekken hebben 172 van de 390 Nederlandse gemeenten (44 procent) bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding gemaakt van een datalek.

Winnaar slagroomtaart bekend!

Afgelopen zomer hield Breedband in Bedrijf een tevredenheidsonderzoek onder haar klanten. Eén van de deelnemers heeft hierbij een slagroomtaart gewonnen! Op dit filmpje vertelt Vincent Douwes wie de gelukkige winnaar is.