Handig: Online Regelhulp AVG

Handig: Online Regelhulp AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een voorlichtingscampagne gelanceerd over de nieuwe Europese privacywet (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 geldt. In ons land is deze wetgeving bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met een digitale ‘regelhulp’ kunnen organisaties snel in kaart brengen wat zij nog moeten doen voor 25 mei.

Verantwoordingsplicht

Voor organisaties die persoonsgegevens opslaan, betekent de AVG meer verantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld een verantwoordingsplicht. Dit betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden met daarin welke persoonsgegevens zij verwerken, met welk doel en hoe deze gegevens zijn beveiligd.

Functionaris Gegevensbescherming

In bepaalde gevallen moeten zij een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aanstellen die binnen de organisatie toeziet op de naleving van de privacyregels. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG en kan bij overtreding boetes uitdelen.

Digitale Regelhulp AVG

Met de online Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming brengt u snel in beeld wat uw bedrijf of instelling nog moet doen om op 25 mei klaar te zijn voor de GDPR. Klik hier voor de Regelhulp AVG.

AVG Roadmap

De adviseur van Breedband in Bedrijf vertelt u graag meer over onze AVG Roadmap. Ook als u in het kader van de AVG een Data Protection Officer (DPO) oftewel een Functionaris voor de Gegevensbescherming moet aanstellen.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

GERELATEERD