Online fraude treft helft mkb

Online fraude treft helft mkb

Bijna de helft van alle mkb-ers had afgelopen jaar last van fraude via internet. Dat schrijft vandaag de Leeuwarder Courant naar aanleiding van onderzoek doorde Kamer van Koophandel (KvK). De helft van de door digifraude getroffen bedrijven heeft hierdoor financiële schade opgelopen. De bedragen liepen uiteen van 40 tot 250 duizend euro, zo valt te lezen in het rapport ‘Preventie door het mkb tegen digitale fraude’ van de KvK.

Datalekken en identiteitsfraude

Datalekken en identiteitsfraude veroorzaakten gemiddeld de hoogste financiële schade. Ook in het rijtje van criminele activiteiten op internet komen zaken als ransomware, malware, phishing, spookfacturen en faillissementsfraude voor. Een overzicht van de gemiddelde omvang van schade per fraudesoort leert dat datalekken met stip de grootste schadepost voor hun rekening nemen.Namelijk maar liefst 110 duizend euro, op afstand gevolgd door verschillende vormen van identiteitsfraude.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Zowel bedrijven als overheden moeten direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. De Security Scan van Breedband in Bedrijf geeft inzicht hoe het gesteld is met de dataveiligheid van uw organisatie. Als dit aanleiding geeft tot het nemen van maatregelen dan adviseren wij daarover en helpen wij u graag met de oplossing.

Security Scan

Zorg dat u zicht hebt op de risico’s voor de digitale veiligheid van uw organisatie. Lees meer over de Security Scan van Breedband in Bedrijf.

Gemiddelde schade per fraudesoort

  • Datalekken: € 110.000
  • Identiteitsfraude (fraudeur handelt in naam van uw bedrijf): € 63.342
  • Identiteitsfraude (fraudeur handelt in naam van ander bedrijf): € 37.807
  • Faillissementsfraude: € 5.122
  • Ransomware: € 2.888
  • Phisingmail: € 1.233
  • Malware: € 977
  • Spookfactuur: € 514
  • Acquisitiefraude: € 175

Download het rapport en de infographic

Preventie door het mkb tegen digitale fraude (pdf)

Infografic Digitale fraude – Preventie door mkb kan beter (pdf)

« Terug naar het nieuwsoverzicht

GERELATEERD